* [[$A Zaangażuj się]] * [https://www.whonix.org/old-forum/index.php?board=5.0 Forum Deweloperskie] * Deweloperska Lista Mailowa * [[$A Wprowadzenie do kodu źródłowego Whonix]] * [[$A Wprowadzenie do modelu kontroli wersji Git]] * [[$A Subskrypcja]] * [https://github.com/Whonix/Whonix/issues Bilety Deweloperskie, Bugi, Feature Requests oraz Roadmap] * [[$A Materialy dodatkowe]] * [[$A Design Techniczny]] * Szczegółowy design - który plik do czego służy